Technologické výzvy

Nás někdy dost potrápí, tak jako v případě ohýbaného stolku, který jsme vyráběli na zakázku do Německa. V září nás se nás obrátil velmi dobrý zákazník z Německa s přáním vyrobit ohýbaný dýhovaný stolek z amerického ořechu, který by se tvarově hodil ke jídelnímu stolu od firmy Rolf Benz. Tohle bylo celé zadání. Z počátku jsme si mysleli že se jedná o standardní výrobek, který bez obtíží vyrobíme. V průběhu výroby jsme museli třikrát změnit technologii výrobu oblouků, protože se jednalo subtilní konstrukci, která byla samonosná bez jakékoliv pomocné konstrukce. Nakonec jsem přistoupili k tradičnímu výrobnímu postupu lepení (lepidlo LATYL HWV – LP3500 ) jednotlivých vrstev (překližka tl. 4 mm) v tvarovém kopytu za pomocí klasických svěrek. Ač jsme v době moderních technologií, museli jsme použít způsob používaný z dob baroka. Po čtyřech měsících jsme byli s výsledkem spokojeni a stolečky krásní interiér v podhůří německých Alp.